Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)

Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Thuận

TÁC PHẨM: Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)

  • Công ty phát hành: NXB Tổng Hợp
  • Số trang: 117
  • SKU: 2389163450180
  • Kích thước: 12 x 19 cm
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Ngày xuất bản: 07-2016
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
  • Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Thuận
24.500 ₫

Bình luận về Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)

Ai cũng có thể đọc Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4) khi đang làm bêu xấu, lấy được, bôi đen hoặc biện minh. Còn mình thì thích đọc khi đang ăn bận.

Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)

Brand Slider

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo